Izbornik

Slobodne aktivnosti

U Učeničkom domu Križevci učenici mogu odabrati sljedeće slobodne aktivnosti odnosno grupe:

Sportska grupa – košarka

Voditelj Igor Dodik, dipl. soc. radnik, odgajatelj

Cilj:

 • organizirano i svrsishodno korištenje svojeg slobodnog vremena

Ishodi:

 • potaknuti razvoj vještina za očuvanje psihičkog i fizičkog zdravlja
 • sportskim aktivnostima prevenirati različite oblike rizičnog ponašanja
 • prepoznati pozitivne životne stavove i steći korisne navike
 • selekcija i formiranje domske košarkaške i nogometne ekipe

Sportsko-rekreacijske aktivnosti (odbojka, stolni tenis)

Voditeljica Marija Zegnal Koretić, dr. sc. Marija Zegnal Koretić, prof. fiz. kulture, odgajateljica savjetnik

Ciljevi:

 • organizirano i svrsishodno korištenje slobodnog vremena
 • utjecati na poboljšanje antropološkog statusa učenika

Ishodi:

 • usvojiti potrebu za vježbanjem
 • koristiti nove motoričke vještine i znanja
 • znati primijeniti automatizirana konativna iskustva
 • koristiti stečenu naviku vježbanja u daljnjem životu i radu

Nogomet

Voditelj, Dominik Mlinarić, bacc. sestrinstva, medicinski tehničar

Cilj:

 • organizirano i svrsishodno koristiti svoje slobodno vrijeme

Ishodi:

 • formirati nogometnu grupu
 • pozitivno utjecati na psihičko i fizičko zdravlje učenika
 • spoznati važnost tjelesne aktivnosti za zdravlje pojedinca

Šah i multimedija

Voditelj, Đorđe Kozomara, dipl. politolog, odgajatelj

Ciljevi:

 • >unapređivanje šahovskog znanja
 • >vježbanje logičkog razmišljanja
 • >razvoj memorije i kreativnosti
 • >obogaćeno korištenje slobodnog vremena učenika
 • >popularizacija šaha u Domu
 • >potaknuti učenike na izražavanje i oblikovanje ideja, osjećaja, doživljaja i iskustva kroz fotografiju i digitalno fotografiranje

Ishodi:

 • ostvariti nova poznanstva učenika i učenica
 • promovirati šah kao igru
 • nadmetati se međusobno
 • sudjelovati i natjecati se na regionalnoj/državnoj Domijadi
 • obilježiti značajnije datume, aktualnosti i događanja u Učeničkom domu Križevci na web stranici Doma

Dramska grupa

Voditeljica: Sanela Hrg, mag. sestrinstva, odgajateljica

Cilj:

 • izraziti svoje scenske sposobnosti

Ishodi:

 • formirati dramsku grupu
 • osmisliti dramski izraz
 • izabrati/napisati pjesmu za recitaciju
 • izraziti vlastite ideje i stavove
 • razvijati kreativnost i maštovitost
 • savladati strah od javnog nastupa
 • savladati nove vještine i tehnike
 • uvježbati scensku točku i recitaciju za Domijadu

Glazbeno – plesna grupa

Voditeljica, Marija Kovačić, magistra religiozne pedagogije i katehetike, odgajateljica mentorica

Ciljevi:

 • poticati na svrsishodno korištenje slobodnog vremena
 • poticati spontanost, originalnost i vježbanje točaka
 • savjetovati kod odabira glazbenog i ostalih repertoara
 • sudjelovati u pripremi i izvedbi točaka

Ishodi:

 • vježbati glazbene i plesne točke
 • dati prijedloge i sudjelovati u realizaciji ˝Božićnog programa˝, ˝Valentinova˝, ˝Maskenbala˝
 • sudjelovati u osmišljavanju, pripremi i vježbanju glazbeno-plesnih točaka

Domski vrtlari

Voditeljice, Marija Kovačić, magistra religiozne pedagogije i katehetike, odgajateljica mentorica, Sanela Hrg, mag. sestrinstva, odgajateljica

Cilj:

 • poticati učenike na svrsishodno korištenje slobodnog vremena

Ishodi:

 • poticati boravak u prirodi
 • poticati originalnost i nove ideje
 • ukazati na utjecaj pravilno tretiranog i uzgojenog povrća na zdravlje pojedinca
 • prijava na natječaj ˝Najljepši školski vrtovi˝

Novinarska grupa

Voditeljica: Anja Koščak, mag. edukacije hrvatskog jezika i književnosti i mag. pedagogije

Ciljevi:

 • informirati o aktualnim događanjima u Domu i zajednici
 • razvijati novinarske vještine
 • svrsishodno provoditi slobodno vrijeme

Ishodi:

 • napisati članke o aktualnim događanjima u Učeničkom domu i zajednici tijekom školske godine
 • razlikovati novinarski stil pisanja od ostalih oblika pismenog izražavanja
 • kreativno se izraziti kroz pisanu riječ, crtež, fotografiju, plakat…

Copyright 2023. © Sva prava pridržana.

Učenički dom Križevci, Ratarna 10, P.P. 37, 48 260 Križevci | Kontakt

Izrada: igorjelen.com