Izbornik

Slobodne aktivnosti

U Učeničkom domu Križevci učenici mogu odabrati sljedeće slobodne aktivnosti odnosno grupe:

Košarka i nogomet

Voditelj: Igor Dodik

Ciljevi

 • Organizirano i svrsishodno korištenje svojeg slobodno vremena

Ishodi

 • Potaknuti razvoj vještina za očuvanje psihičkog i fizičkog zdravlja
 • Sportskim aktivnostima prevenirati različite oblike rizičnog ponašanja
 • Prepoznati pozitivne životne stavove i steći korisne navike
 • Selekcija i formiranje domske košarkaške i nogometne ekipe

Sportsko-rekreacijske aktivnosti, odbojka, stolni tenis

Voditeljica, dr. sc. Marija Zegnal Koretić, prof. fiz. kulture, odgajateljica savjetnik

Ciljevi

 • Organizirano i svrsishodno korištenje svojeg slobodnog vremena

Ishodi

 • Usvojiti potrebu za vježbanjem
 • Koristiti nove motoričke vještine i znanja
 • Znati primijeniti automatizirana konativna iskustva
 • Koristi stečenu naviku vježbanja u daljnjem životu i radu

Šah i multimedija

Voditelj: Đorđe Kozomara

Ciljevi

 • Unapređivanje šahovskog znanja, vježbanje logičkog razmišljanja, razvoj memorije i kreativnosti te obogaćeno korištenje slobodnog vremena učenika
 • Popularizacija šaha u domu
 • Potaknuti učenike na izražavanje i oblikovanje ideja, osjećaja, doživljaja i iskustva kroz fotografiju i digitalno fotografiranje

Ishodi

 • Ostvariti nova poznanstva učenika i učenica, promovirati šah kao igru, nadmetati se međusobno, sudjelovati i natjecati se na regionalnoj/državnoj domijadi,
 • Obilježiti značajnije datume, aktualnosti i događanja u Učeničkom domu Križevci na web stranici Učeničkog doma

Glazbeno-plesna grupa

Voditeljica, Marija Kovačić

Ciljevi

 • poticati učenike na svrsishodno korištenje slobodnog vremena
 • poticati spontanost i originalnost
 • savjetovati učenike kod odabira glazbenog repertoara
 • sudjelovati u pripremi i izvedbi točaka
 • poticati vježbanje

Ishodi

 • Vježbati glazbene i plesne točke
 • Dati prijedloge i sudjelovati u realizaciji (»Božićnog programa«, »Valentinova«, »Maskenbala«) te sudjelovati u osmišljavanju, pripremi i vježbanju glazbeno-plesnih točaka
 • Usvojiti pozitivan odnos prema glazbenoj i plesnoj umjetnosti.

Teretana i badminton

Voditelj: Alan Franjković, prof. fizičke kulture

Ciljevi

 • organizirano i svrsishodno korištenje svojeg slobodnog vremena

Ishodi

 • Potaknuti razvoj vještina za očuvanje psihičkog i fizičkog zdravlja
 • Sportskim aktivnostima prevenirati različite oblika rizičnog ponašanja
 • Prepoznati pozitivne životne stavove i steći korisne navike
 • Zaustavljanje progresije postojećih i prevencija nastajanja novih deformacija kralježnice
 • Upoznati učenike s novim rekreativnim sadržajima te ih podučiti osnovama za njihovo samostalno izvođenje
 • Selekcija i formiranje domske badmintonske ekipe

Zdravstveni i kreativni kutić

Voditeljica: Sanela Hrg, medicinska sestra

Ciljevi

 •  Poticati učenike na svrsishodno korištenje slobodnog vremena
 • Poticati boravak u prirodi
 • Poticati originalnost i nove ideje
 • Ukazati na važnost pravilne prehrane
 • Ukazati na važnost kvalitete i utjecaja pravilno tretiranog i uzgajanog povrća na zdravlje
 • Očuvanje starih sorti povrća

Ishodi

 • Boraviti u prirodi
 • Spoznati važnost pravilne prehrane
 • Očuvati stare sorte povrća
 • Pokazati kreativnost
 • Svrsishodno iskoristiti svoje slobodno vrijeme

Dramska grupa

Voditeljice: Marija Kovačić, magistra religiozne pedagogije i katehetike, odgajateljica mentorica, Sanela Hrg, bacc. sestrinstva, medicinska sestra

Ciljevi

 • Izraziti svoje scenske sposobnosti, te savladati strah od javnog nastupa

Ishodi

 • Osmisliti dramski izraz
 • Izraziti vlastite ideje
 • Uvježbati scensku točku i recitaciju za Domijadu

Novinarska grupa

Voditeljica: Anja Koščak, mag. edukacije hrvatskog jezika i književnosti i mag. pedagogije, stručna suradnica pedagoginja

Ciljevi

 • Kreirati Facebook stranicu Učeničkog doma Križevci putem koje će članovi novinarske grupe ostale učenike informirati o aktualnim događanjima u Domu i zajednici te svrsishodno koristiti slobodno vrijeme.

Ishodi

 • Kreirati Facebook stranicu Učeničkog doma Križevci
 • Napisati članke o aktualnim događanjima u Učeničkom domu i zajednici tijekom školske godine
 • Razlikovati novinarski stil pisanja od ostalih oblika pismenog izražavanja
 • Kreativno se izraziti kroz pisanu riječ, crtež, fotografiju…

Copyright 2022. © Sva prava pridržana.

Učenički dom Križevci, Ratarna 10, P.P. 37, 48 260 Križevci | Kontakt

Izrada: igorjelen.com