Izbornik

Posebni programi

Svaki odgajatelj je zadužen za provođenje jednog posebnog programa:

  „Prevencija ovisnosti“

  Voditelj: Igor Dodik, dipl. soc. radnik

  Ciljevi

  • aktivno sudjelovanje i prisutnost učenika u realizaciji domskih preventivnih programa
  • formiranje domskog povjerenstva, tzv. ESPO grupa
  • organiziranim aktivnostima smanjiti interes mladih za uzimanje sredstava ovisnosti i pravovremeno otkriti konzumente istih

  Ishodi

  • potaknuti razvoj suradničkih odnosa
  • predstaviti se drugim učenicima
  • prepoznati osobine sličnih interesa
  • izgraditi dvorac od papira i novina
  • opisati štetne posljedice klađenja i kockanja
  • prepoznati važnost donošenja odluka u rizičnim situacijama
  • potražiti drugačije mogućnosti provođenja slobodnog vremena
  • upoznati se s opasnostima i štetnosti zlouporabe sredstava ovisnosti
  • informirati o vrstama droga, uzrocima i motivima zlouporabe droga
  • objasniti utjecaj droga na organizam i psiho-fizičko zdravlje
  • potaknuti odbojan stav prema uzimanju sredstava ovisnosti
  • usporediti različite vrste zaštite

  Sport i zdravstveno prosvjećivanje učenika

  Voditeljica: dr. sc. Marija Zegnal Koretić, prof. fiz. kulture, odgajateljica savjetnik

  Ciljevi

  • Svakodnevno konzumiranje planiranih i zdravih obroka
  • Upoznati svoj psihofizički razvoj
  • Definirati mirise
  • Uvažavati tuđi hendikep
  • Pomoći osobama sa invaliditetom
  • Razviti empatiju i asertivnost između učenika
  • Naučiti metode učenja pomoću pokreta i vježbi za mozak
  • Prehrana, spavanje, režim života, izbor zanimanja, sp.rekr akt.
  • Ukazati na mane i vrline i kako s njima živjeti

  Ishodi

  • Stvoriti naviku konzumiranja obroka
  • Shvatiti važnost redovne prehrane
  • Naučiti o drugim kulturama prehrane
  • Naučiti o važnosti vježbanja
  • Razlikovati primjerene od neprimjerenih vježbi
  • Shvatiti bit vježbanja
  • Prepoznati određenu vrstu bilja,voća
  • Usvojiti nova znanja
  • Pokazati empatiju
  • Prepoznati važnost pomoći
  • Prihvatiti svoju ili tuđu invalidnost kao dio života
  • Definirati svoj status u grupi
  • Usporediti se s drugim učenicima u grupi
  • Razviti diskusiju u grupi
  • Koristiti stečene spoznaje
  • Prakticirati svakodnevno usvojene vježbe
  • Obrazložiti osjećaj kod usvojenih vježbi
  • Iskazati vlastite osjećaje
  • Razumjeti osjećaje drugih
  • Nositi se s neuspjehom te imati pozitivan stav prema sebi
  • Objasniti pojam mana i vrlina
  • Razlikovati mane od vrlina
  • Prepoznati svoje mane i vrline

  Građanski odgoj

  Voditelj: Đorđe Kozomara, dipl. politolog

  Ciljevi

  • Jačati i unaprjeđivati građanske kompetencije učenika
  • Jačanje osobnih resursa učenika, pozitivnih životnih vrijednosti, razumijevanja, empatije i tolerancije
  • Jačati i unaprijediti svijest učenika o pravima i toleranciji prema drugim narodima, kulturama i religijama

  Ishodi

  • Ponašati se u skladu s pozitivnom kulturom ustanove
  • Propisanom demokratskom metodom izabrati predstavnike odgojne skupine
  • Prepoznati sustav vrijednosti na vrhu kojeg su etičke i estetske vrednote – dobro i lijepo.
  • Jačati znanja i vještine kroz rasprave, debatiranja i radionice
  • Izraditi panoe, obilježiti bitne datume

  Kultura življenja i baština

  Voditeljica, Marija Kovačić

  Ciljevi

  • Razvijati svijest o očuvanju materijalne i duhovne povijesno-kulturne baštine Republike Hrvatske i nacionalnog identiteta
  • Odgajati učenike u skladu s općim kulturnim i civilizacijskim vrijednostima, poštujući različitosti društva
  • Poticati originalnost, individualnost, spontanost i kreativno izražavanje
  • Upoznati nove tehnike rada
  • Ukazati na vrijednosti blagdana i očuvanja tradicijskih običaja

  Ishodi

  • Aktivno sudjelovati u uređenju prostorija Doma radovima učenika
  • Urediti domski cvjetnjak i povrtnjak sezonskim biljem, trajnicama i prirodnim materijalima
  • Izraditi radove za Domijadu iz područja: slika, crtež, skulptura, modni dizajn, industrijski dizajn, instalacija, rukotvorine, keramika

  Slobodno vrijeme

  Voditelj: Alan Franjković

  Ciljevi

  • Aktivno sudjelovanje i prisutnost učenika u realizaciji domskih programa u slobodnom vremenu
  • Organiziranim aktivnostima smanjit interes mladih za uzimanje sredstava ovisnosti te koristiti slobodno vrijeme aktivno različitim sportskim i društvenim programima

  Ishodi

  • Potaknuti razvoj suradničkih odnosa
  • Predstaviti se drugim učenicima
  • Prepoznati osobine sličnih interesa
  • Opisati aktivnosti koje se mogu raditi u slobodno vrijeme
  • Potražiti drugačije mogućnosti provođenja slobodnog vremena
  • Objasniti utjecaj igara na organizam i psiho-fizičko zdravlje
  • Usporediti različite vrste zaštite od neželjenih sadržaja na društvenim mrežama

  Domski volonteri

  Voditeljica: Sanela Hrg, bacc. sestrinstva, medicinska sestra

  Ciljevi

  • Aktivno sudjelovanje učenika u humanitarnim akcijama, volonterskim aktivnostima Doma i zajednice
  • Razvoj empatije kod učenika

  Ishodi

  • Potaknuti međusobno uvažavanje i prihvaćanje
  • Razviti empatiju i osjećaj humanosti
  • Prepoznati tuđe potrebe

  Adaptacija

  Voditeljica: Anja Koščak, stručna suradnica, pedagoginja

  Ciljevi

  • Pomoći učenicima da se uspješno adaptiraju na život u Domu te poticati učenike na međusobnu suradnju, povezanost, toleranciju i povjerenje.

  Ishodi

  • Predstaviti se ostalim učenicima u skupini
  • Upoznati se s pravima i obavezama tijekom boravka u Učeničkom domu
  • Slušati i uvažavati tuđe mišljenje
  • Surađivati u timu
  • Upoznati druge učenike iz skupine

  Osobni i socijalni razvoj

  Voditeljica, Anja Koščak, stručna suradnica, pedagoginja

  Ciljevi

  • Poticati razvoj zdravih, samopouzdanih, produktivnih, zadovoljnih i odgovornih osoba spremnih na suradnju i doprinos zajednici.

  Ishodi

  • Komunicirati, surađivati i raditi u timu
  • Kreativo se izražavati
  • Definirati mentalno zdravlje te osvijestiti važnost vlastite odgovornosti za održavanje dobrog mentalnog zdravlja
  • Razlikovati pasivno, agresivno i asertivno ponašanje
  • Utvrditi odrednice vlastitog identiteta
  • Procijeniti kvalitetu odnosa s prijateljima uživo i u virtualnom svijetu
  • Razlikovati obilježja kvalitetnih odnosa od nekvalitetnih
  • Razumjeti vlastite potrebe i ponašanje
  • Usporediti pozitivne i negativne strane korištenja komunikacijsko-informacijske tehnologije
  • Planirati vlastitu budućnost

  Zaštita okoliša i potrošača

  Voditelji: odgajatelji, stručna suradnica, ravnateljica i ostali radnici Doma

  Ciljevi

  • Izgraditi pozitivan sustav vrijednosti kod učenika u odnosu na potrebu očuvanja kvalitete okoliša te racionalno korištenje prirodnih izvora
  • Upoznati učenike s obvezama, pravima i zaštitom potrošača

  Ishodi

  • Razumjeti ekološka pitanja i prikazati posljedice različitih postupaka s obzirom na očuvanje okoliša
  • Razviti spremnost za djelovanje na očuvanju okoliša
  • Donositi osviještene i odgovorne odluke
  • Razviti odgovoran odnos prema očuvanju kvalitete okoliša i njegovih izvora i zaliha
  • Reciklirati
  • Navesti prava i obveze potrošača

  Copyright 2022. © Sva prava pridržana.

  Učenički dom Križevci, Ratarna 10, P.P. 37, 48 260 Križevci | Kontakt

  Izrada: igorjelen.com