Izbornik

Posebni programi

Svaki odgajatelj je zadužen za provođenje jednog posebnog programa:

  Prevencija ovisnosti

  Voditelj: Igor Dodik, dipl. soc. radnik

  Ciljevi

  • aktivno sudjelovanje i prisutnost učenika u realizaciji domskih preventivnih programa
  • formiranje domskog povjerenstva
  • organiziranim aktivnostima smanjiti interes mladih za uzimanje sredstava ovisnosti
  • pravovremeno otkrivanje konzumenata sredstava koja izazivaju ovisnosti

  Ishodi

  • potaknuti razvoj suradničkih odnosa
  • predstaviti se drugim učenicima
  • prepoznati osobine sličnih interesa
  • izgraditi dvorac od papira i novina
  • opisati štetne posljedice klađenja i kockanja
  • prepoznati važnost donošenja odluka u rizičnim situacijama
  • potražiti drugačije mogućnosti provođenja slobodnog vremena
  • prepoznati opasnosti i štetnosti zlouporabe sredstava ovisnosti
  • informirati o vrstama droga, uzrocima i motivima zlouporabe droga
  • objasniti utjecaj droga na organizam i psiho-fizičko zdravlje
  • potaknuti odbojan stav prema uzimanju sredstava ovisnosti
  • usporediti različite vrste zaštite
  • obrazložiti važnost odgovornog spolnog ponašanj
  • prepoznati osobne granice i potrebe u partnerskim odnosima
  • opisati obilježja nasilne veze
  • prepoznati štetan utjecaj alkohola na odnose u vezi

  Sport i zdravstveno prosvjećivanje učenika

  Voditeljica: dr. sc. Marija Zegnal Koretić, prof. fiz. kulture, odgajateljica savjetnica

  Ciljevi

  • pješačenjem obići planiranu rutu
  • potaknuti učenike na usvajanje navike učestalijeg vježbanja
  • poboljšati zdravstveni status učenik
  • obilježiti Međunarodni dan osoba s invaliditetom
  • pomoći osobama s invaliditetom
  • proširiti znanje o depresiji sa zdravstvenog, emocionalnog, socijalnog i kognitivnog područja
  • osvijestiti opasnosti koje nosi rizično ponašanj
  • definirati mirise
  • utvrditi, postaviti i realizirati vlastite ciljeve

  Ishodi

  • kretati se, družiti, naučiti o planiranju pješačenja
  • prepoznati prednosti tjelesnog vježbanja
  • usvojiti nova znanja o tjelesnom vježbanju te ih koristit
  • pokazati empatiju i prepoznati njenu važnost
  • prihvatiti invaliditet kao dio života
  • uvažavati tuđu poteškoću
  • prepoznati važnost ispravnih odluka
  • vrednovati vlastite kompetencije
  • analizirati osobno iskustvo
  • suočiti se s vlastitim problemima
  • obraniti svoj stav
  • prepoznati određenu vrstu bilja, voća, povrća
  • usvojiti nova znanj
  • osvijestiti vlastite potrebe
  • prepoznati važnost rješavanja situacije
  • procijeniti svoje potrebe

  Građanski odgoj

  Voditelj: Đorđe Kozomara, dipl. politolog

  Cilj

  • jačati i unaprijediti građanske kompetencije učenika

  Ishodi

  • jačati govorne i izražajne sposobnosti i vještine
  • proširiti postojeća znanja i vještine
  • osvijestiti važne navike koje vode uspješnosti
  • osnažiti samopouzdanje i sigurnost u osobne sposobnosti i identitet
  • vježbati scenski nastup na domskoj priredbi, recitirati, glumiti

  Kultura življenja i baština

  Voditeljica, Marija Kovačić, magistra religiozne pedagogije i katehetike, odgajateljica savjetnica

  Ciljevi

  • aktivirati kreativnost i stvaralačku energiju
  • prikazati ideje, osjećaje i doživljaje u umjetničkom djelu
  • poticati na kreativno izražavanje u Domu
  • poticati originalnost, individualnost, spontanost…
  • upoznati nove tehnike rada
  • ukazati na važnost volontiranja i pomaganja
  • upoznati nove tehnike rada
  • pomoći učenicima da rastu na skladan i uravnotežen način
  • upoznati učenike sa tradicijskim običajima
  • izraditi radove za Domijadu iz područja: slika, crtež, skulptura, modni dizajn, industrijski dizajn, instalacija, rukotvorine, keramika
  • prijava na natječaj “Najljepši školski vrtovi”

  Ishodi

  • usvojiti pojmove: tradicija, reciklirani materijal, ekološki materijal, quilling, prirodni i ostali materijali, glina, oblikovanje materijala, spajanje raznih materijala u jednu cjelinu, Božić, Uskrs…
  • osmisliti, urediti i pripremiti nacrt uređenja za zimsku i ljetnu sezonu – cvjetnjak ispred Doma – sezonskim biljem, trajnicama i prirodnim materijalima
  • urediti prostor Doma kreativnim radovima učenika

  Zdravstveno-kreativni kutić

  Voditeljica: Sanela Hrg, bacc. sestrinstva, medicinska sestra

  Cilj

  • spoznati važnost očuvanja i promocije zdravlja na kreativan i maštovit način

  Ishodi

  • objasniti pojmove: zdravlje, bolest, zdravstveno prihvatljivo ponašanje, ekološka osviještenost
  • poticati kreativno izražavanje kod učenika
  • oblikovati vlastite ideje
  • iznositi vlastite stavove
  • staviti u odnos tjelesnu i mentalnu komponentu zdravlja
  • obilježiti datume značajne za zdravstveno prosvjećivanje učenika
  • potaknuti međusobno uvažavanje i prihvaćanje
  • propagirati timski rad

  Adaptacija

  Voditeljica, Tea Harasemljuk, mag. pedagogije

  Ciljevi

  • pomoći učenicima da se uspješno adaptiraju na život u Domu
  • poticati učenike na međusobnu suradnju, povezanost, toleranciju i povjerenje

  Ishodi

  • predstaviti se ostalim učenicima u skupini
  • upoznati druge učenike
  • izraziti vlastito mišljenje
  • slušati i uvažavati tuđe mišljenje
  • kritički prosuđivati vlastito i tuđe mišljenje
  • surađivati s drugim učenicima i djelatnicima Doma
  • razviti pozitivnu sliku o sebi

  Zaštita okoliša i potrošača

  Voditelji: odgajatelji, stručna suradnica, ravnateljica i ostali radnici Doma

  Ciljevi

  • Izgraditi pozitivan sustav vrijednosti kod učenika u odnosu na potrebu očuvanja kvalitete okoliša te racionalno korištenje prirodnih izvora
  • Upoznati učenike s obvezama, pravima i zaštitom potrošača

  Ishodi

  • Razumjeti ekološka pitanja i prikazati posljedice različitih postupaka s obzirom na očuvanje okoliša
  • Razviti spremnost za djelovanje na očuvanju okoliša
  • Donositi osviještene i odgovorne odluke
  • Razviti odgovoran odnos prema očuvanju kvalitete okoliša i njegovih izvora i zaliha
  • Reciklirati
  • Navesti prava i obveze potrošača

  Copyright 2024. © Sva prava pridržana.

  Učenički dom Križevci, Ratarna 10, P.P. 37, 48 260 Križevci | Kontakt

  Izrada: igorjelen.com